GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

MADDE 1-

ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvan: ...........(Bundan böyle “SETRE” olarak anılacaktır.)

vergi no:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İsim: .................... (Bundan sonra ÜYE ve/veya MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

Adres:

Telefon:

E-Posta:

KAPSAM ve AMAÇ

MADDE 2-

İşbu sözleşme tarafların www.setreshop.com sitesine üyelikle birlikte, üyelik sözleşmesinin bir parçası olarak eş zamanlı yürürlüğe girecek olan GİZLİLİK SÖZLEŞMESİDİR

SETRE ile müşteri arasındaki işbu sözleşme ile müşterinin bilgilerinin güvenlik kapsamı ve müşteri ile Setre’nin yükümlülükleri düzenlenir. Taraflar bu sözleşme ile Setre’nin ve müşterinin kişisel veri güvenliği kapsamındaki sorumluluklarını belirler. Müşteri, siteye üye olması için bu sözleşme içeriğini de okumuş ve bilgilenmiş olması gerektiğini ve işbu sözleşmenin de müşteri tarafından onaylandığını kabul eder.

SETRE çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. İşbu sözleşme ile, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu, veri güvenliğinde müşterinin de sorumlulukları belirtilmiştir.

GİZLİ BİLGİLER

MADDE 3-

3.1.Gizli Bilgi işbu sözleşmede şu kapsamdadır: kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

KAYIT VE GÜVENLİK VE E-POSTA GÜVENLİĞİ

MADDE 4-

4.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

4.2. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden SETRE sorumlu tutulamaz.

4.3. Müşteri, SETRE’nin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişiyle ilgili olarak göndereceği e-postalarda, asla kredi kartı numarasını veya şifrelerinizi yazmamayı taahhüt eder. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. SETRE e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.